Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dyskusja o nowym programie SLD

W dniu 14 lutego odbyło się spotkanie członków koła SLD Kędzierzyn z Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD Andrzejem Mazurem. Przewodniczący przedstawił nowy program partii w przełożeniu na rejon naszego powiatu. W trakcie dyskusji zgłaszano inne problemy nurtujące mieszkańców KKoźla, choćby sprawy likwidacji gimnazjów , zanieczyszczenia powietrza czy funkcjonowania służby zdrowia.

 

Wznowienie działalności koła Pokolenia Kędzierzyn

W dniu 28 stycznia odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Pokolenia w Opolu J Nowaka z czlonkami koła Kędzierzyn .Podjeto decyzję o wznowieniu pracy koła. Obowiazki Przewodniczacego koła do czasu nowych wyborów pełnił będzie Marian Martiszko. Przewodniczacy koła pełnił bedzie dyzury w każdą środę w godz.11.00 _13.00. przy ul. Grunwaldzkiej 29. Zapraszamy wszystkich chetnych do wspólpracy ze stowarzyszeniem Pokolenia. Tel. do Pana Martiszko 774833492

 

Życzenia świąteczno noworoczne.

Wesołych Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim członkom  SLD  i sympatykom lewicy w Kędzierzynie Koźlu

życzy Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu.

 

Poprawiony (piątek, 23 grudnia 2016 18:06)

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD                                                                                                              w sprawie sytuacji społeczno-politycznej po wyborach

Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji społecznej i politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku.

W Polsce postępuje proces podważania, praworządności, konstytucyjnego podziału władz, ich niezawisłości i prerogatyw. Rządzący kwestionują i łamią europejskie wartości, szkodzą wizerunkowi naszego państwa w Unii Europejskiej i świecie. Zasady państwa prawa oraz konstytucyjnego podziału władz są kwestionowane, zagrożone są prawa i wolności obywatelskie. Działania władzy uderzają w prestiż, dorobek oraz wizerunek naszego państwa na świecie. Polska zaczyna się jawić jako państwo skłócone wewnętrznie i osamotnione na arenie międzynarodowej.

W kraju pogłębia się kryzys konstytucyjny wywołany przez PO-PSL i wzmocniony przez obecny obóz rządzący. Konserwatywno-narodowa prawica dąży do podporządkowania sobie wszystkich instytucji, dąży do wszechwładzy. Narasta atmosfera nietolerancji, konfliktów i agresji. Ludzie to czują.

Opozycja parlamentarna nie jest w stanie sformułować alternatywy programowej wobec rządów PiS. Jej celem jest obrona własnych błędów, a nie reprezentowanie interesów ludzi.

Brak reprezentacji lewicy w Sejmie skutkuje brakiem w debacie parlamentarnej wartości socjaldemokratycznych:  wolności, równości, tolerancji, otwartości, postępu i szacunku dla odmiennych stanowisk i poglądów.

 

Protestujemy przeciwko postępującej degradacji powagi państwa i jego instytucji. Szacunek i powaga państwa i instytucji oraz bezpieczne sojusze są podstawą naszej suwerenności. Razem ze wszystkimi siłami demokratycznymi, postępowymi i proeuropejskimi, opowiadamy się za:

- przestrzeganiem Konstytucji RP i zasad demokratycznego państwa prawnego;

- silną pozycji Polski w Unii Europejskiej;

- opowiadamy się za świeckim charakterem państwa;

- tolerancją dla różnorodności politycznej, obywatelskiej i kulturowej;

- opowiadamy się za równymi szansami w dostępie do edukacji, służby zdrowia, pracy.

- nadrzędnością interesu państwowego nad partyjniactwem;

- dobrą współpracą ze wszystkim państwami i narodami

opartą na partnerstwie, wzajemnym szacunku i wspólnych korzyściach.

Chcemy zmiany, naprawdę dobrej;

- poszanowania godności każdego człowieka;

- wiary w sukces i dobre życie we własnym państwie;

- wyrównywania szans;

- chcemy udziału w tworzeniu silnej Unii Europejskiej, mądrego korzystania z członkostwa w niej;

- chcemy przyjaznych stosunków z bliższymi i dalszymi sąsiadami.

Z naszym programem wychodzimy do społeczeństwa. Współdziałamy ze wszystkimi, którzy bronią ładu konstytucyjnego i praw podstawowych obywatela.

SLD wspólnie z innymi ugrupowaniami lewicy oraz związkami zawodowymi będzie przeciwdziałał rosnącemu wykluczeniu społecznemu i narastającym nierównościom społecznym oraz rosnącym na tym tle tendencją autorytarnym.

 

Warszawa, 21 maja 2016 roku

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD

Uchwała Krajowej Konwencji SLD                                                                                                                            w sprawie priorytetów programowych SLD DOM – PRACA – GODNOŚĆ

Krajowa Konwencja SLD akceptuje przyjęty do dyskusji przez VI Kongres SLD w dniu 23 stycznia 2016 r. program: GODNE ŻYCIE, SPRAWIEDLIWA I NOWOCZESNA POLSKA. Zawarte  w nim propozycje programowe stanowią dobrą ofertę dla wyborców. Jednocześnie Krajowa Konwencja SLD za najważniejsze priorytety i propozycje programowe partii do wyborów samorządowych uznaje:

I. Program „Tanie Mieszkanie – Mieszkanie za 500” - skierowany głównie do młodych osób, które pragną mieć swoje mieszkanie.

II. Projekt „GODNA I AKTYWNA JESIEŃ  ŻYCIA - Karta Seniora - skierowany do osób starszych (emerytów i rencistów). Podejmowany obecnie przez SLD w samorządach.

III. Projekt finansowania programu in vitro ze środków publicznych – skierowany do osób dotkniętych niepłodnością. Zapoczątkowany i z powodzeniem realizowany od lat w Częstochowie, podejmowany również przez wiele samorządów, w których rządzi lub współrządzi SLD.

Za najważniejsze inicjatywy podejmowane w najbliższym czasie przez SLD uznajemy:

1. II Kongres Polskiej Lewicy, jako spotkanie wszystkich ugrupowań, związków zawodowych, środowisk oraz autorytetów postępowych i lewicowych.

2. Organizacje pracy zespołów programowych SLD w następujących obszarach:

- praca i gospodarka, finanse, budownictwo mieszkaniowe i  infrastruktura,

- sprawy zagraniczne i Unia Europejska,

- nauka, edukacja, kultura i media, innowacyjność i szkolnictwo wyższe, sprawy młodego pokolenia i sportu,

- zdrowie i polityka społeczna, polityka senioralna,

- rolnictwo, rozwój wsi i ochrona środowiska,

- bezpieczny obywatel - sprawne państwo, administracja i wymiar sprawiedliwości.

3. Kongres Rolników Polskich.

4. Referendum aborcyjne.

5. Walka z wszelkim wykluczeniem społecznym.

Niezmiennie domagamy się:

- uwzględnienia kryterium stażu pracy przy ustalaniu wieku emerytalnego;

- stopniowego podwyższenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej;

- obniżenia podatków dla osób ubogich i podwyższenia dla najbogatszych;

- likwidacji umów śmieciowych.

- podwyższenie najniższych rent i emerytur oraz podwyższenie płac w sferze budżetowej.

 

Za najważniejszy cel Sojusz Lewicy Demokratycznej uznaje wzmocnienie swojej reprezentacji samorządowej i europejskiej po najbliższych wyborach oraz powrót lewicy do Sejmu. W tym celu będziemy współpracować z tymi, którym bliska jest idea Polski otwartej, nowoczesnej i europejskiej. Z tych powodów również podejmujemy inicjatywę Kongresu Lewicy. Potrzebna jest lewicowa alternatywa wobec prawicowej dominacji w Polsce.

Warszawa, 21 maja 2016 roku

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Młodzi w SLD
Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci