Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Koło Pokolenia Śródmieście reaktywowane

W dniu 20 marca 2017 r. odbyło się zebranie koła Pokolenia Śródmieście w K-Koźlu. Czonkowie koła wybrali władze koła . Przewodniczącym koła został Marian Martiszko, z-cą Przewodniczącego wybrano Andrzeja Zębalę, sekretarzem Tadeusza Witko a skarbnikiem koła został Aleksander Tylus. Przyjęto program działania na I półrocze ,Chętni udzielania się w pracy na rzecz stowarzyszenia Pokolenia mogą swój akces zgłaszać u Przewodniczącego koła Mariana Martiszki w każdą środę w godz. 11.00 - 13.00 na dyżurze przy ul. Grunwaldzkiej 29. Zapraszamy. W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Pokolenia w Opolu Stanisław Nowak.

Poprawiony (czwartek, 23 marca 2017 21:24)

 

Dyskusja o nowym programie SLD

W dniu 14 lutego odbyło się spotkanie członków koła SLD Kędzierzyn z Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD Andrzejem Mazurem. Przewodniczący przedstawił nowy program partii w przełożeniu na rejon naszego powiatu. W trakcie dyskusji zgłaszano inne problemy nurtujące mieszkańców KKoźla, choćby sprawy likwidacji gimnazjów , zanieczyszczenia powietrza czy funkcjonowania służby zdrowia.

 

Wznowienie działalności koła Pokolenia Kędzierzyn

W dniu 28 stycznia odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Pokolenia w Opolu J Nowaka z czlonkami koła Kędzierzyn .Podjeto decyzję o wznowieniu pracy koła. Obowiazki Przewodniczacego koła do czasu nowych wyborów pełnił będzie Marian Martiszko. Przewodniczacy koła pełnił bedzie dyzury w każdą środę w godz.11.00 _13.00. przy ul. Grunwaldzkiej 29. Zapraszamy wszystkich chetnych do wspólpracy ze stowarzyszeniem Pokolenia. Tel. do Pana Martiszko 774833492

 

Życzenia świąteczno noworoczne.

Wesołych Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim członkom  SLD  i sympatykom lewicy w Kędzierzynie Koźlu

życzy Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu.

 

Poprawiony (piątek, 23 grudnia 2016 18:06)

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD                                                                                                              w sprawie sytuacji społeczno-politycznej po wyborach

Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji społecznej i politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku.

W Polsce postępuje proces podważania, praworządności, konstytucyjnego podziału władz, ich niezawisłości i prerogatyw. Rządzący kwestionują i łamią europejskie wartości, szkodzą wizerunkowi naszego państwa w Unii Europejskiej i świecie. Zasady państwa prawa oraz konstytucyjnego podziału władz są kwestionowane, zagrożone są prawa i wolności obywatelskie. Działania władzy uderzają w prestiż, dorobek oraz wizerunek naszego państwa na świecie. Polska zaczyna się jawić jako państwo skłócone wewnętrznie i osamotnione na arenie międzynarodowej.

W kraju pogłębia się kryzys konstytucyjny wywołany przez PO-PSL i wzmocniony przez obecny obóz rządzący. Konserwatywno-narodowa prawica dąży do podporządkowania sobie wszystkich instytucji, dąży do wszechwładzy. Narasta atmosfera nietolerancji, konfliktów i agresji. Ludzie to czują.

Opozycja parlamentarna nie jest w stanie sformułować alternatywy programowej wobec rządów PiS. Jej celem jest obrona własnych błędów, a nie reprezentowanie interesów ludzi.

Brak reprezentacji lewicy w Sejmie skutkuje brakiem w debacie parlamentarnej wartości socjaldemokratycznych:  wolności, równości, tolerancji, otwartości, postępu i szacunku dla odmiennych stanowisk i poglądów.

 

Protestujemy przeciwko postępującej degradacji powagi państwa i jego instytucji. Szacunek i powaga państwa i instytucji oraz bezpieczne sojusze są podstawą naszej suwerenności. Razem ze wszystkimi siłami demokratycznymi, postępowymi i proeuropejskimi, opowiadamy się za:

- przestrzeganiem Konstytucji RP i zasad demokratycznego państwa prawnego;

- silną pozycji Polski w Unii Europejskiej;

- opowiadamy się za świeckim charakterem państwa;

- tolerancją dla różnorodności politycznej, obywatelskiej i kulturowej;

- opowiadamy się za równymi szansami w dostępie do edukacji, służby zdrowia, pracy.

- nadrzędnością interesu państwowego nad partyjniactwem;

- dobrą współpracą ze wszystkim państwami i narodami

opartą na partnerstwie, wzajemnym szacunku i wspólnych korzyściach.

Chcemy zmiany, naprawdę dobrej;

- poszanowania godności każdego człowieka;

- wiary w sukces i dobre życie we własnym państwie;

- wyrównywania szans;

- chcemy udziału w tworzeniu silnej Unii Europejskiej, mądrego korzystania z członkostwa w niej;

- chcemy przyjaznych stosunków z bliższymi i dalszymi sąsiadami.

Z naszym programem wychodzimy do społeczeństwa. Współdziałamy ze wszystkimi, którzy bronią ładu konstytucyjnego i praw podstawowych obywatela.

SLD wspólnie z innymi ugrupowaniami lewicy oraz związkami zawodowymi będzie przeciwdziałał rosnącemu wykluczeniu społecznemu i narastającym nierównościom społecznym oraz rosnącym na tym tle tendencją autorytarnym.

 

Warszawa, 21 maja 2016 roku

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Młodzi w SLD
Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci