Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Życzenia świąteczno noworoczne.

Zdrowych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich ludzi lewicy i ich sympatyków życzy Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu

Poprawiony (wtorek, 24 grudnia 2019 14:34)

 

Posiedzenie Koła Pokolenia Śródmieście w Kędzierzynie Koźlu

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie koła „Pokolenia „ Śródmieście w Kędzierzynie Koźlu. Członkowie dokonali zmiany na stanowisku Przewodniczącego Koła. Andrzej Zębala zastąpił na tym stanowisku Mariana Martiszkę. Podsumowano działalność koła w 2019 r. W planie na 2020 r. zapisano obchody 30 lecia działalności Pokoleń , zorganizowanie zebrana sprawozdawczo- wyborczego, zaangażowanie się w kampanię wyborów prezydenckich. Ponadto zebranie przyjęło uchwałę z wnioskiem do Rady Wojewódzkiej Pokolenia o rozwiązaniu Rady Powiatowej Pokolenia w Kędzierzynie Koźlu , w związku z nieprzejawianiem aktywności w ostatnim okresie. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący RW Pokolenia w Opolu Stanisław Nowak

Poprawiony (wtorek, 24 grudnia 2019 14:38)

 

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu

 

 

 

U C H W A Ł A

Nr.12/KK/2019

Rady Powiatowej SLD

w Kędzierzynie Koźlu

z dnia 21.10.2019 r.

$1.

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu działając na podstawie art.32 lit.a statutu SLD z dnia 16 lutego 2019 roku wnioskuje do Rady Wojewódzkiej SLD w Opolu o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Wojewódzkiego SLD w Opolu , w celu dokonania wnikliwej analizy trzykrotnej porażki wyborczej i wyciągnięcia z niej wniosków.

Uchwała jest ponowieniem uchwały nr.11/KK/2019 z dnia 19.06.2019 r. , która nie została podjęta przez RW SLD , z rozszerzeniem wyników wyborów do Sejmu i Senatu.

$2.

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu zwraca się do wszystkich rad powiatowych na Opolszczyźnie o poparcie naszej uchwały w sprawie zwołania nadzwyczajnego Zjazdu.

Andrzej Zębala

Bożena Twers

Tadeusz Witko

Stanisław Będkowski

Andrzej Mazur

Przewodniczący Rady Powiatowej SLD

w Kędzierzynie Koźlu

Poprawiony (wtorek, 24 grudnia 2019 14:35)

 

Wybory do Sejmu i Senatu

Szanowni mieszkańcy Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego, wyborcy lewicy.

13 października ważne wybory do Sejmu i Senatu. Wybory , które mogą mieć szczególne znaczenie , czy będziemy żyć w spokojnym i demokratycznym kraju.

13 października całymi rodzinami idźmy do lokalu wyborczego i zagłosujmy na kandydatów komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – lista nr.3.

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu do Sejmu rekomenduje naszego kandydata z Kędzierzyna Koźla Andrzeja Zębalę poz. 15 na liście ,byłego kierownika schroniska dla zwierząt.

W wyborze na senatora , w związku z brakiem naszego kandydata , kierujcie się własnym sumieniem i zagłosujcie na kandydata , który będzie przestrzegał reguł demokratycznego Państwa prawa.

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu

Andrzej Mazur

Andrzej Zębala

Stanisław Będkowski

Bożena Twers

Tadeusz Witko

Kędzierzyn Koźle, dn.8.10.2019 r.

 

Program wyborczy KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

Poprawiony (czwartek, 12 września 2019 13:14)

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Młodzi w SLD
Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci