Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Rada Powiatowa SLD

 

 

Rada  Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu od 5 kwietnia 2016 r.

1.Andrzej Mazur                               Przewodniczący

2.Bożena Twers                               Sekretarz

3.Grzegorz Jarzębski                        członek Rady Powiatowej

4.Barbara Saczko Bomba                członek Rady Powiatowej

5.Tadeusz Witko                               członek Rady Powiatowej

 

Rada Powiatowa SLD  w Kędzierzynie  Koźlu   od  5 marca 2015 r.

1.Andrzej Mazur                                                                      Przewodniczący

2.Stanisław Bętkowski                                                          Wiceprzewodniczący

3. Bożena  Twers                                                                     Sekretarz \Skarbnik

4.Agnieszka Bodzioch                                                            Członek Zarządu

5.Marian Martiszko                                                                 Członek Zarządu

6.Grzegorz Mankiewicz                                                         Członke Rady Powiatowej

7.Wiesław Fąfara                                                                    Członek  Rady Powiatowej

8.Jolanta Konsek                                                                    Członek Rady Powiatowej       Re

9.Grzegorz Jarzębski                                                             Członek Rady Powiatowej

10.Tadeusz Witko                                                                    Członek Rady Powiatowej

 

 

 

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie – Koźlu  od 20.02.2012 r.

 

1.Jolanta Konsek                              Przewodnicząca

2.Jarosław Charciarek                       Wiceprzewodniczący

3.Grzegorz Jarzębski                        Sekretarz

4.Elżbieta Szik                                 Skarbnik

5.Grzegorz Mankiewicz                    Członek Zarządu

6.Jacek Iwan                                   Członek Rady Powiatowej

7.Tadeusz Witko                             Członek Rady Powiatowej

8.Ireneusz Wiśniewski                    Członek Rady Powiatowej

9.Wiesław Fąfara                            Członek Rady Powiatowej

10.Barbara Saczko Bomba              Członek Rady Powiatowej

11.Agnieszka Bodzioch                   Członek rady Powiatowej

12.Dariusz Hryńczuk                       Członek rady Powiatowej

13.Stanisław Będkowski                  Członek rady Powiatowej

 

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie-Koźlu do 20.02.2012

 

Grzegorz Mankiewicz         Przewodniczący


Alicja Bachowska               Wiceprzewodnicząca


Jolanta Konsek                  Sekretarz


Grzegorz Jarzębski             Członek Zarządu


Stanisław Będkowski

Wiesław Fąfara


Dorota Tomala


Irena Polak


Teresa Koczubik


Barbara Saczko  Bomba


Andrzej Mazur


Tadeusz Witko                   Członek Zarządu


Ireneusz Wiśniewski


 

Rada Powiatowa SLD do 1 LUTY 2011


1.Tomala Dorota  -                Przewodnicząca

2.Bachowska  Alicja  -          Wiceprzewodnicząca  -   skarbnik

3.Jarzębski Grzegorz  -         p.o. sekretarz

4.Kura   Wojciech

5. Fąfara   Wiesław

6.Będkowski  Stanisław

7.Neuman   Jan wstazka

8.Polak Irena

9.Mankiewicz Grzegorz

10.Witko Tadeusz

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci