Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Podsumowanie kadencji samorządowej 2006-2010

Część I

Od słów do czynów

Końcówka kadencji sprzyja jak zawsze dokonywaniu podsumowań i analiz dotyczących funkcjonowania samorządu. Okazuje się, że w Kędzierzynie-Koźlu 2009 rok pod względem inwestycyjnym był nawet lepszy od 2008.

Wystarczy porównać wydatki inwestycyjne poniesione przez gminę Kędzierzyn-Koźle w 2008 roku - które wyniosły ok. 34,5 mln zł - z tymi w 2009 roku, które sięgnęły ok. 58 mln zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2010 rok wynoszą ponad 41 mln zł.

Przykładowo, w 2008 r. na zadania inwestycyjne w kulturze i sporcie miasto wydało prawie 8 mln zł, na drogi 2,6 mln , a na modernizację obiektów komunalnych (MZBK) ok. 1,7 mln . Na budowę ścieżek rowerowych w 2008 roku miasto wyasygnowało
z budżetu 920 tys. zł.

W 2008 roku zrealizowano szereg ważnych i kosztownych inwestycji w placówkach oświatowych i żłobkach. Część zadań była jeszcze kontynuowana w minionym roku. Łącznie w budżecie miasta na 2008 rok przeznaczono na ten cel ponad 5 mln zł.

Wspomniane przedsięwzięcia to: modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich
nr 1, budowa boiska w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, remont kuchni oraz projekt wymiany instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, a także aktualizacja dokumentacji i modernizacji boisk w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9. Pozostałe inwestycje to modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11, adaptacja poddasza w Publicznej Szkole Podstawowej nr 18, remont kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 5 oraz termomodernizacje Publicznego Przedszkola nr 18 i Żłobka nr 10. Na szczególną uwagę zasługuje inwestycja w Sławięcicach. Po kapitalnym remoncie, Publiczne Przedszkole nr 18 to placówka na miarę XXI wieku.

 

Spore kwoty samorząd wydał też na dokapitalizowanie spółek gminnych. W przypadku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego było to 3 mln , a Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 690 tys. zł.

W 2008 roku miasto przeznaczyło prawie 4 mln zł na rozbudowę infrastruktury kozielskiego cmentarza komunalnego. Chodzi o nowe drogi, chodniki, oświetlenie i parking samochodowy o powierzchni 543 mkw. Przybyło też miejsc grzebalnych (763) oraz kolumbarium na 384 nisze.

W 2008 roku do użytku oddano nowoczesną salę gimnastyczną przy Publicznym Gimnazjum nr 1. Ma ona 17 m szerokości, 39 m długości i 9 msalagimnastycznapg wysokości. Mieszczą się w niej boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego, a także składane trybuny na 120 osób.

Sala powstała w rekordowo krótkim czasie. Budowa trwała 15 miesięcy. Inwestycja pochłonęła 3,3 mln zł. z czego miasto przekazało 2,4 mln. zł., Ministerstwo Sportu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 750 tys. zł., a szkoła wywalczyła od sponsorów kolejne 150 tys. zł w postaci niektórych prac budowlanych.

Miasto wsparło też tutejszy Zespół Opieki Zdrowotnej, przeznaczając 599 tys. zł w 2008 roku i 550 tys. zł w 2009 roku na zakup sprzętu medycznego.

2009 rok znacznie lepszy

Miniony rok należy uznać za jeszcze bardziej pomyślny, jeśli chodzi o skalę zrealizowanych zamierzeń. Przykładowo w 2009 roku na zadania inwestycyjne w oświacie gmina Kędzierzyn-Koźle wydała 8,5 mln zł, na drogi 4,5 mln , a na kulturę i sport ponad 9 mln zł. Na samą budowę ścieżek rowerowych miasto przeznaczyło ponad 3,4 mln zł.

osrodekkulturyW pierwszej połowie roku zakończono modernizację Domu Kultury  „Chemik” przy al. Jana  Pawła  II. Zadanie to realizowane od 2007 roku pochłonęło łącznie prawie 8,5 mln zł z czego w samym tylko 2009 roku wydano na ten cel ponad 2,3 mln zł. W sali kinowej zamontowano klimatyzację, nowe fotele i ekran. W „Chemiku” klimatyzację zyskało nie tylko kino, ale również sala baletowa oraz dwie sale konferencyjne.

Jednocześnie   gmina   podpisała  umowę na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace rozpoczną się już niebawem i zakończą w pierwszej połowie 2011 roku. Na rozbudowę i przebudowę kozielskiego domu kultury gmina Kędzierzyn-Koźle otrzymała prawie 5 mln zł. z RPO. Inwestycja kosztować ma około 12 mln , z czego wkład własny miasta wyniesie 7 mln. Za wspomniane już 5 mln z RPO do istniejącego już obiektu przy ul. Skarbowej dobudowana będzie nowoczesna sala widowiskowo-kinowa, a także wymieniony zostanie strop w istniejącej sali widowiskowej. Reszta pieniędzy ma być przeznaczona na prace remontowe w starym budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki.

Rekreacja w centrum miasta

Oddany w 2009 roku do użytku kompleks boisk „Orlik” przy ul. 9 Maja to dwa oświetlone i ogrodzone boiska: piłkarskie i wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno-szatniowym. Wartość zadania wyniosła przeszło 1,3 mln zł, z czego 333 tys. zł przekazał Samorząd Województwa Opolskiego, kolejne 333 tys. zł pochodziło z budżetu państwa a resztę, czyli około 634 tys. przeznaczyła na ten cel gmina Kędzierzyn-Koźle.

strefasrNiewątpliwie wizytówką miasta jest otwarta strefa sportowo-rekreacyjna w centrum Kędzierzyna-Koźla, pomiędzy halą sportową, a krytą pływalnią. Do opracowania projektu technicznego zaangażowano jedną z najlepszych projektantek, mającą ogromne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Instytucje świadczące usługi na rzecz osób niepełnosprawnych zaproponowały, aby projektowany w ramach strefy rekreacyjno-sportowej „ogród zapachów” wyposażyć w tabliczki z napisami w języku Breil'a. Dzięki temu umożliwią one osobom niedowidzącym i niewidomym identyfikację danej rośliny, zachowując przy tym walory edukacyjno-poznawcze. Gmina zdecydowała o utworzeniu w ramach strefy: skateparku wraz z urządzeniami do jazdy i akrobacji, skweru do gry w streetball’a, minisiłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu i ogródka jordanowskiego. Znajdują się tam również stoliki do gry w szachy. Strefa objęta jest monitoringiem 7 kamer.

Ciekawostką jest także tzw. „pajączek”. Chodzi o urządzenie linowe, wzorowane na tym, które znajduje się w parku wypoczynkowym nastrefasr przedmieściach Paryża. Największym atutem projektu jest bezpłatny dostęp do wszystkich urządzeń. Każdy odbiorca pragnący skorzystać z oferty strefy będzie mógł to zrobić w nieograniczonym zakresie.

Wybierając wyposażenie strefy gmina uwzględniła interesy matek z dziećmi oraz osób starszych. Łączny koszt zadania, to 1 692 418 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 1 167 768 zł (69 %), a wkład własny z budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle 524 649 zł (31 %).

Miliony euro na kanalizację

Zdecydowanie największym przedsięwzięciem inwestycyjnym ostatnich lat był projekt Funduszu Spójności pod nazwą: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu”. Niedawne uroczyste zakończenie Kontraktu nr 3, czyli budowy i modernizacji około 90 km kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu, było postawieniem kropki nad „i” w przypadku tego gigantycznego przedsięwzięcia, które kosztowało w granicach 23 milionów euro.

Kontrakt został zrealizowany w latach 2006-2008. Dzięki tej inwestycji odnotowaliśmy ogromny skok cywilizacyjny. Być może poradzilibyśmy sobie bez pieniędzy z Unii Europejskiej, ale wtedy realizacja całego przedsięwzięcia trwałaby nawet dwadzieścia lat. Musielibyśmy to zadanie rozłożyć w czasie i uwzględnić środki na ten cel w wielu miejskich budżetach.

Po tym jak nasza gmina zrealizowała już projekt związany z budową sieci sanitarnej, przyszedł czas na Kontrakt nr 2, czyli kanalizację deszczową. W ramach tego zadania, którego wartość wynosi około 13 milionów euro miasto zbudowało nowoczesny system odprowadzania ścieków opadowych poprzez budowę lub przebudowę około 17 km kanałów deszczowych, likwidację 34 wylotów, modernizację 38 i budowę 9 nowych.

Jednocześnie dobiegają końca prace związane z Kontraktem nr 1, czyli modernizacją czterech obiektów wchodzących w skład Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kędzierzynie-Koźlu. Koszt zadania wynosi około 6,5 mln euro. Wszystkie trzy kontrakty o łącznej wartości około 44,5 miliona euro, nasza gmina realizowała przy 70-procentowym wsparciu Unii Europejskiej.

Magistrat, mieszkania i hale sportowe

urzadNiebawem zakończy się też remont Urzędu Miasta, który kosztować będzie około 19 mln zł. Dzięki temu, że po remoncie obiekt wzbogaci się o dodatkową kondygnację, nie będzie już problemu z brakiem miejsca.

Magistrat posiadać też będzie windę, stając się bardziej przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i starszych. Na parterze zmodernizowanego obiektu mieścić się będzie sala przyjęć z kilkoma stanowiskami obsługi petentów, a także dwie kasy. Klienci magistratu chcący załatwić jakąś sprawę, będą więc mieli ułatwione zadanie i przy okazji zaoszczędzą sporo czasu. Co istotne, po remoncie budynek zyska bardzo dużo z architektonicznego punktu widzenia, gdyż nie będzie już straszył swoim wyglądem i powróci do swej dawnej świetności sprzed kilkudziesięciu lat.

Z kolei na dostosowanie budynków hotelu A i B (os. Azoty) na mieszkania chronione przeznaczono łącznie ponad 7,8 mln zł (zadanie z lat 2007-chronione2009). Gmina wzbogaciła się o 47 mieszkań dla osób niepełnosprawnych (w tym 42 jednoosobowe i 5 dwuosobowych).

Okazale prezentuje się też wyremontowana hala sportowa przy al. Jana Pawła II, która pamięta czasy świetności naszego klubu siatkarskiego Mostostalu-Azoty Kędzierzyn-Koźle (obecnie ZAKSA). Zadanie pochłonęło prawie 3,3 mln zł. W ramach remontu wymieniono pokrycie dachu hali, stolarkę okienną i ocieplono ściany styropianem. Inwestycja halapolegała też na wymianie: centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, części instalacji elektrycznej, wentylacji, a także kanalizacji sanitarnej oraz burzowej. Termomodernizacją objęto również zaplecze obiektu (docieplenie stropodachu oraz ścian, wymiana centralnego ogrzewania).

Natomiast w Sławięcicach przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 oddano do użytku nową halę sportową za około 4 mln zł. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 900 mkw. z tego samej sali gimnastycznej 654 mkw. Reszta powierzchni przypada na zaplecze socjalne (dwie szatnie, pomieszczenia służbowe oraz magazynowe). W sali gimnastycznej znajdują się boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego.

Strefa przyciągnie biznes?

Ministerstwo Gospodarki podjęło decyzję o włączeniu 76-hektarowego „Pola Południowego” do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Należące do Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego „Pole Południowe” zyskuje ogromny atut w walce o inwestorów wchodząc w skład prężnie rozwijającej się podstrefy gliwickiej KSSE. Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki to szansa na stworzenie prawie 4 tysięcy nowych miejsc pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Miasto zakończyło drugi etap inwestycji, która pochłonęła niespełna 4 mln zł. Chodzi o rozwinięcie infrastruktury technicznej tego obszaru, a dokładniej mówiąc uzbrojenie „Pola Południowego” w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną i teletechniczną. Wszystkie te media zostały już doprowadzone do granic 76-hektarowej działki.

Następnym krokiem ma być rozbudowa tych sieci w głąb „Pola Południowego”. Elementami tworzonej infrastruktury będą też nowe drogi. To wszystko będzie kosztować kilkanaście milionów złotych, ale warto ponieść te nakłady z uwagi na potencjalnych inwestorów, którzy już teraz zainteresowani są robieniem interesów w Kędzierzynie-Koźlu.

Atutem Pola Południowego jest jego doskonałe położenie. Sąsiaduje ono, bowiem z ważną magistralą kolejową, a autostrada A 4 oddalona jest o kilkanaście kilometrów.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich dwóch lat gmina rozpoczęła, bądź też kontynuowała realizację około 200 zadań inwestycyjnych i remontowych.

Ostatnie dwa lata były dla nas pomyślne, ponieważ zdołaliśmy skutecznie pozyskać pieniądze z programów unijnych. Między innymi na takie zadania jak otwarta strefa sportowo-rekreacyjna pomiędzy miejską halą sportową, a krytą pływalnią, czy też remont Domu Kultury „Koźle”.

Otrzymaliśmy także dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych, remont Parku Pojednania przy al. Jana Pawła II, modernizację filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota. Przyznano nam również pieniądze na realizację dwóch ciekawych projektów, a mianowicie miejskich tras turystycznych, które zostaną zrealizowane w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Z kolei z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nasze miasto otrzymało ponad 770 tys. zł. na remont ul. Mieszka I. To zadanie pochłonie łącznie około 1,5 mln zł.

- Jestem zadowolony zarówno z ilości zrealizowanych zadań, jak i z faktu, że na wiele z nich pozyskaliśmy pieniądze ze źródeł pozabudżetowych, głównie z programów unijnych – mówi prezydent Kędzierzyna-Koźla, Wiesław Fąfara. - Liczę na to, że pod tym względem  nowy rok nie będzie gorszy.

Prezydent miasta dodaje, iż chodzi przede wszystkim o pieniądze z programu rewitalizacji. Ponadto gminie Kędzierzyn-Koźle przyznano ostatnio niespełna 9 milionów złotych z Unii Europejskiej na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Nasze miasto dostało pełną kwotę o jaką zabiegano we wniosku. Dzięki temu MZK wzbogaci się o 16 nowych pojazdów (po 4 małe i 4 duże autobusy zarówno w 2010, jak i 2011 roku).

To efekt decyzji Zarządu Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zarząd podjął uchwałę przyznającą pieniądze na zakup autobusów trzem opolskim gminom: Opolu, Nysie i Kędzierzynowi-Koźlu, z czego nasz samorząd otrzymał największą kwotę. W przypadku Nysy jest to suma: 3 692 962 zł, Opola - 7 377 048 zł, a Kędzierzyna-Koźla - 8 966 568 zł.

Stosowny wniosek na to zadanie złożyli w Urzędzie Marszałkowskim pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, korzystający ze wsparcia Biura Radców Prawnych UM oraz samego MZK.

 

sl1 sl2 chronione1 chronione3 park przedszkole sr2 sr3 sr4 sr5 um2 um3


Część  II

K o l o r o w e    O s i e d l a

 

W mijającej  kadencji  Gmina  Kędzierzyn – Koźle  dofinansowała   fundusz remontowy   Wspólnot  Mieszkaniowych – w ramach  swoich  udziałów  -  w wysokości  około  16 milionów zł.  Pieniądze  z funduszu remontowego  dzięki podejmowanym  uchwałom  przeznaczane są  w szczególności  na :

-  ocieplanie  budynków  mieszkalnych

- remonty dachów

- wymiana drzwi i okien,

- malowanie klatek schodowych

- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej

Osiedla  stają  się  kolorowe  , spada zapotrzebowanie  na ciepło, ludziom  żyje  się  lżej.

B l a c h o w n i a

Pogorzelec

ASD

Śródmieście

 

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci