Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wybory 2010

Zaproszenie na debatę prezydencką

Kędzierzyn-Koźle, 8 listopad 2010 r.

Pan

Wiesław Fąfara

Kandydat na Prezydenta Kędzierzyna-Koźla

 

Zaproszenie na debatę przedwyborczą w Klubie SITPChem

Szanowny Panie,

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w 2010 r. nasze środowisko - członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - pragnie zapoznać się z programami wyborczymi Kandydatów na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla.

SITPChem jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej. Jednym z podstawowych zadań SITPChem jest uczestniczenie w rozwoju gospodarki, w tym głównie chemii, przemysłu chemicznego i branż pokrewnych oraz ochrony środowiska w skali kraju jak również w poszczególnych regionach, firmach i instytucjach, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, racjonalnego wykorzystania zasobów i zasad zrównoważonego rozwoju.

Te szczególnie interesujące nas zagadnienia są z pewnością uwzględnione w programach wyborczych Kandydatów na urząd Prezydenta naszego Miasta.

Chcielibyśmy zaprosić Pana, a jednocześnie pozostałych Kandydatów do debaty w Klubie SITPChem przy ul. Wojska Polskiego 16 w dniu 15 listopada a

Uczestnikami spotkania będą członkowie naszego Stowarzyszenia oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Przewidujemy następujące założenia spotkania:

  • Powitanie przez organizatorów przybyłych Kandydatów - w porządku alfabetycznym
  • Zaprezentowanie przez kolejnych Kandydatów własnych programów wyborczych                      w wystąpieniach ograniczonych do 10 minut
  • Prowadzenie przez organizatorów sesji pytań uczestników spotkania do poszczególnych wystąpień oraz wyjaśnień ze strony Kandydatów
  • Zakończenie spotkania

Wyrażamy przekonanie, że zechce Pan skorzystać z naszego zaproszenia i będziemy zobowiązani za potwierdzenie Pana uczestnictwa w zaproponowanym spotkaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Oddziału SITPChem

w Kędzierzynie-Koźlu

(-) Zbigniew Ślęzak

 

Powiatowy Sztab Wyborczy 2010

Rada  Powiatowa  SLD w Kędzierzynie – Koźlu  zaakceptowała  Powiatowy Sztab Wyborczy  2010.

W skład  Sztabu Wyborczego   weszły następujące osoby:

1. Tomala Dorota                Przewodnicząca  Sztabu Wyborczego   Tel.692044459

2. Bachowska  Alicja

3. Będkowski Stanisław

4. Derej Zygmunt                          Pokolenia

5. Fąfara Wiesław

6. Jaskółka Waldemar                   P Z D

7. Jarzębski Grzegorz

8. Koczubik Teresa

9. Komor Antoni

10. Kura Wojciech

11. Mankiewicz Grzegorz

12. Mazur Andrzej

13. Pępkowski Stanisław                 Pokolenia

14. Polak Irena

15. Policha Jan                                   P Z W

16. Serwon –  Borsukowska   Krystyna

17. Szydłowska Marta

18. Torczyńska  Alina                         OPZZ

19. Witko Tadeusz

20. Zielińska Anna                              Z N P

Poprawiony (niedziela, 22 sierpnia 2010 08:52)

 

Wybory samorządowe 2010r.

W dniu  5 sierpnia 2010 r.  odbyło  się  spotkanie  Przedstawicieli  współtworzących  Komitet Wyborczy  Lewicy  w K- Koźlu  w wyborach  samorządowych 2010.

Komitet Wyborczy  lewicy  współtworzą  partie polityczne , organizacje  związkowe i stowarzyszenia.

1.Sojusz lewicy Demokratycznej

2.Związek Nauczycielstwa  Polskiego

3.Ogólnopolskie Porozumienie Związków  Zawodowych

4.Stowarzyszenie  Pokolenia

5.Związek Wędkarski

6.Związek Ogródków  Działkowych

7.Federacja Młodych Socjaldemokratów

8.Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - Zarząd Okręgu Opolskiego

9.Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

10.Stowarzyszenie Ordynacka

11.MZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu

12.Lista dla  innych  związków i stowarzyszeń  jest  otwarta.

W trakcie spotkania omówiono  dotychczasowe  działania związane  z tworzeniem  sztabu wyborczego  , list wyborczych  , oraz sposobu  finansowania  kampanii wyborczej.

Przedstawiciele  Komitetu Wyborczego  zostali  zobowiązani w terminie  do  31.08.2010 r. do  przedstawienia  ostatecznych  kandydatów  na listy wyborcze  do Rady Miasta  i Rady Powiatu.   Kandydatem  na Prezydenta  Miasta  K- Koźla  jest    Wiesław   Fąfara.                       Liderem  listy  do Sejmiku  Województwa  Opolskiego   okręgu  wyborczego     K- Koźle – Strzelce Opolskie   jest  Andrzej   Mazur.

Komitet Wyborczy Lewicy  w K- Koźlu   wystartuje  pod  nazwą  Komitetu Ogólnopolskiego  ustalonego  przez Radę  Krajową   SLD.

Poprawiony (niedziela, 14 sierpnia 2011 12:57)

 

Uchwała nr 5/2010 Rady Wojewódzkiej SLD w Opolu z dnia 1.07.2010r.

 

W sprawie :  zatwierdzenia liderów list kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach samorządowych 2010.

 

Działając  na podstawie  art..29 ust.1, lit.b  Statutu SLD  , Rada Wojewódzka  SLD województwa opolskiego  uchwala  co następuje:

Zatwierdza  liderów list  kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach samorządowych 2010 r. w poszczególnych okregach wyborczych :

Okręg  Nr 1           Andrzej Namysło

Okręg  Nr 2           Kryspin  Nowak

Okręg  Nr 3           Andrzej  Mazur     Powiat  K – Koźle  , Strzelce Opolskie

Okręg  Nr 4           Edward Cybulka

Okręg  Nr 5           Józef Śliwa

Zobowiązuje  się osoby  liderów  list do odbycia spotkań  z Zarządami Powiatowymi SLD  na terenie danego okręgu wyborczego  w celu omówienia strategii wyborczej w wyborach samorządowych oraz ustalenia kandydatów na pozostałe miejsca na listach wyborczych do sejmiku Województwa Opolskiego.

 

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci