60 lecie ZMS i ZMW

Koleźanki I Koledzy .
W roku jubileuszu 60 lecia ZMS I ZMW składamy serdeczne życzenia ,dobrego zdrowia I dziékuję za wkład pracy w rozwòj naszej Ojczyzny .Zapraszam do wspòłpracy ze stowarzyszeniem Pokolenia na Opolszczyźnie. Chcemy skorzystać z Waszego doświadcznia życiowego , zawodowego I politycznego w pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Szczegòłowe informacje na temat statutu I działalności organizacyjnej uzyskacie telefonicznie pod nr. 502556471.
Jòzef Piechota. Przewodniczący Oddziału Wojewòdzkiego w Opolu
Stanisław Nowak .członek Rady Krajowej