Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu

W dniu 12 wrzešnia odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej SLD w Kédzierzynie Kožlu , poszerzone o członkòw kòł z powiatu. Omawiano dokument Rady Krajowej SLD " Godne życie, sprawiedliwa I nowoczesna Polska" w przełożeniu na środowisko powiatu kędzierzyňsko kozielskiego. Przyjęto wstępne założenia do przyszłorocznych wyboròw samorządowych